Trimble S3全站仪

Trimble S3全站仪的主要部件继承了Trimble S系列全站仪的实用性,把它融合在高效便捷的产品里,可以满足日常测量作业的需要。

关键词:

所属分类:

关键词:升级、全站仪

产品咨询:

相关产品

1


主要特点
●完成高效测量作业所需的设备
●建立在经过实践检验的、可靠的Trimble技术之上
●较好的培训、服务和支持消除了你的后顾之忧
●奠定了Integrated Surveying一体化测量的基础
Trimble®  S3电动全站仪满足您高效测量作业所需的所有一切:精确可靠的仪器,一体化全自动电台,深受欢迎的Trimble  TSC2®控制器和可选外业软件,集成大容量电池和双路充电器以及棱镜。本解决方案包括的Trimble  TSC2控制器是可靠的、值得信赖的数据控制器之一,你可以选择Trimble Access™、Trimble Survey Controller™和Trimble  Survey  Manager™等Trimble外业软件。由知识渊博的Trimble经销商组成的覆盖范围广的网络给Trimble  S3电动系统提供支持,他们提供较好的培训、服务和支持,让你保持高效作业。无论你是要装备新测量团队,还是要更换旧设备,都可以用Trimble  S3电动全站仪圆满完成测量作业。

经过实践检验、可靠的Trimble技术  
Trimble S3电动全站仪建立在经过实践检验的Trimble技术之上。仪器采用基于MagDrive™电磁技术的可靠伺服驱动装置,活动部件很少,可以减少维修量。它还有智能电池和电源管理系统(一块电池可以工作6个小时),以及Trimble直接反射技术,具有良好的测量性能和精度。

Trimble直接反射技术
可以通过Trimble直接反射技术测量几乎所有表面,而不需要安置棱镜。现场操作员可以获取难以抵达的危险区的信息。测量又快又安全,而且精度不受影响。可以快速、轻松、安全地测量架空电缆、隧道、桥梁、采石面、填埋场、建筑物和高程。
同轴光学器件、EDM、跟踪器、激光瞄准
Trimble S3电动全站仪采用Carl Zeiss制造的同轴光学系统,可以放心进行可靠测量。Trimble利用100多年来积累的高精度光学仪器知识和经验,采用与Trimble的其他光学全站仪相同的质量标准开发了Trimble  S3电动全站仪及其部件。我们不折不扣地实现你对高精度光学仪器的最高期望值。

技术参数
角度测量
精度(基于DIN 18723的标准差)  ............................... 2" 5"
角度读数(最小数)
标准  ......................................................... 1"
跟踪  ......................................................... 2"
平均观测  ................................................... .0.1"
自动水准补偿器
类型  ................................................... .对中双轴
精度  ....................................................... .0.5"
范围  ......................................................... .5''
距离测量
精度(标准差)
棱镜模式
标准 ........................................ ±(3mm + 2ppm)
跟踪 ........................................ ±(5mm + 2ppm)
直接反射模式
标准测量 .................................... ±(3mm + 2ppm)
跟踪 ....................................... ±(10mm + 2ppm)
测量时间
棱镜模式
标准 ................................................... 2秒
标准 ................................................. .0.4秒
直接反射模式
标准 ................................................ 3-15秒
跟踪 ................................................. .0.4秒
距离(标准晴朗天气)
棱镜模式
单棱镜 ............................................. .2,500m
三棱镜 ............................................. .5,000m
最短距离 ............................................. .0.2m
直接反射模式(典型)
柯达灰度卡(18%反射).............................. >250m
柯达灰度卡(90%反射).............................. >400m
混凝土 ........................................... 150–350m
木质结构 ......................................... 150–400m
金属结构 ......................................... 150–300m
明亮岩石 ......................................... 150–300m
灰暗岩石 ......................................... 100–150m
20mm反射片 ......................................... >200m
60mm反射片 ......................................... >500m
最小范围 ............................................. .1.5m

产品留言